fbpx

Wakacje

Chcę pojechać na wakacje, co mam zrobić?

 

Jeżeli chcesz pojechać na urlop konieczne jest uzupełnienie wniosku urlopowego z zaznaczonym konkretnym terminem wyjazdu i powrotu.

Wniosek o udzielenie urlopu

Prośbę o dni wolne oraz urlop należy zgłaszać poprzez wypełnienie wniosku urlopowego i przesłanie go za pomocą aplikacji P4F w formie zdjęcia lub skanu.

Pamiętaj, że na formularzu znajduje się również miejsce na podpis przełożonego z firmy w której pracujesz, zatem najpierw zadbaj o to, aby kierownik wyraził zgodę. Jeżeli już ją otrzymasz możesz śmiało wysłać dokument do Działu Planowania.

Inne formy prośby o urlop niestety nie będą akceptowane. Jeśli nie złożyłeś wniosku urlopowego i jesteś nieobecny w pracy, nieobecność ta zostanie uznana za nieobecność nieusprawiedliwioną, co może stanowić podstawę do zakończenia kontraktu. Możesz otrzymać maksymalnie 3 tygodnie nieprzerwanego urlopu. Jeżeli potrzebujesz więcej, konieczne jest pisemne uzgodnienie z pracodawcą.

Wykorzystany urlop, co teraz?

Jeśli pracownik nie dysponuje wystarczającą ilością dni urlopowych, może jemu zostać przyznany urlop bezpłatny udzielany na pisemne żądanie. Pracodawca może odrzucić taki wniosek, jeśli uzna, że interes firmy znacznie przeważa nad interesami pracownika.

Jeśli pracownik pracuje u zleceniodawcy, u którego w określonych okresach obowiązuje pełne zawieszenie działalności lub urlopy zbiorowe, zobowiązuje się wziąć urlop w tym okresie. Wniosek o urlop okolicznościowy pracownik może złożyć przed upływem dwóch tygodni od zdarzenia. Więcej informacji dotyczących urlopu okolicznościowego wyszczególniono w art. 57 CAO dla pracowników tymczasowych.

Dni urlopu

Pracując w Holandii pracownik nabywa prawo do dni urlopu. Im pracownik dłużej pracuje, tym ma więcej wolnych dni. Te dni można wykorzystać tylko jako urlop wypoczynkowy lub jako zwykłe wolne dni. Jeżeli pracownik przestanie pracować w Axidus, należność za dni urlopu zostanie wypłacona w okresie 6 tygodni, mogą natomiast zostać rozliczone ewentualne otwarte koszty/faktury.

W przypadku wykorzystania dni urlopu możemy zapłacić za maksymalnie 40 godzin tygodniowo. W przypadku pojedynczych dni jest to 8 godzin dziennie. Tylko w przypadku odejścia i w ostatnim tygodniu grudnia wypłacamy należność za wszystkie otwarte jeszcze dni urlopu.

    Nie znalazłeś tego czego szukasz?

    Skonatktuj się z nami telefonicznie 0174-219490, lub wyślij widomość e-mail za pomocą formularza poniżej: